Skip to main content

Wat zijn de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor ontvangers van SDE++-subsidie? ‘Die zijn beperkt’, aldus Arnold Mulder van ABN Amro. ‘Sommigen kunnen zelf met hun neus in de boter vallen.’

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldde vorig jaar september dat ondernemers die SDE++-subsidie ontvangen rekening moeten houden met de effecten van de hoge energieprijzen. Immers, hoe hoger de gemiddelde marktwaarde van elektriciteit, hoe lager de subsidie. Daarmee is zeer wel denkbaar dat een deel van het voorschot op de subsidie over het kalenderjaar 2021 moet worden terugbetaald. Arnold Mulder, sector banker energy bij ABN Amro schetst de mogelijke gevolgen voor de exploitanten van grote pv-installaties.

Neus in de boter
Mulder: ‘Exploitanten zijn al door RVO gewezen op de mogelijkheid dat ze mogelijk reeds ontvangen SDE++-subsidie moeten terugbetalen bij aanhoudend hoge energieprijzen. In principe hoeft dit geen probleem te zijn. Daartegenover staat immers dat ze de gaten zouden moeten kunnen opvullen met hogere inkomsten uit hun productie. In feite is de SDE-subsidie een vangnet voor lage energietarieven, nu is dat wellicht onnodig. Terugbetaling zou hooguit problemen kunnen veroorzaken voor onprofessionele exploitanten die hun voorschot hebben verbrast, maar ik acht de kans niet groot dat die bestaan. Exploitanten die langjarige stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) hebben lopen met afnemers staan vaak hooguit voor een klein deel open aan markprijsschommelingen. Daardoor zullen ze beperkt leunen op SDE++-voorschotten en hier weinig van merken. Ppa’s voor zonneparken lopen geregeld 3 tot 5 jaar. Het zou daarom goed kunnen dat sommige exploitanten hun ppa zien aflopen. Zij vallen met hun neus in de boter met deze hoge marktprijzen.’

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26439/energieprijzen-blijven-hoog-gevolgen-voor-ontvangers-van-sde-subsidie-beperkt

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl