Skip to main content

Het kabinet heeft de uitwerking van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) afgerond om de hoge energierekening van het mkb te compenseren. De redactie zet alle feiten en cijfers op een rij…

De TEK-regeling moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie, omdat voldaan moet worden aan Europese staatssteunregels. Het kabinet verwacht dat de regeling in het tweede kwartaal van 2023 opengaat. De subsidie is dan met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 november 2022.

5.000 kubieke meter of 50.000 kilowattuur
Als de energiekosten van een mkb-bedrijf ten minste 12,5 procent van de omzet bedragen en een bedrijf op jaarbasis ten minste 5.000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit gebruikt, komt men in aanmerking voor de TEK. Bovendien mag een bedrijf maximaal 250 medewerkers hebben en moet de omzet minder dan 50 miljoen euro bedragen.

50 procent kostenstijging
TEK vergoedt een deel van de energiekosten voor energie-intensieve midden- en kleinbedrijven (mkb). De subsidie bedraagt 50 procent van de kostenstijging van het energieverbruik. Wel moet de kostenstijging hoger zijn dan 1,19 euro per kuub gas en 0,35 euro per kilowattuur elektriciteit. Dit is de zogenaamde drempelprijs.

Maximaal 160.000 euro
De subsidie bedraagt maximaal 160.000 euro. In onderstaande tabel zijn fictieve voorbeelden berekend van 2 energie-intensieve mkb-ondernemingen. Om de stijging van de energieprijs te bepalen, wordt er gerekend met een marktprijs van 2,71 euro per kuub gas en 0,78 eurocent per kilowattuur stroom.

Bedrijf Traditionele bakkerij Schade- en herstelbedrijf
Gasverbruik (kuub) 40.000 25.000
Elektriciteit (kilowattuur) 30.000 50.000
Totale energiekosten (euro) 131.800 106.750
Vergoeding TEK (euro) 36.850 29.750
Percentage totale energiekosten 28 27,9

De berekening is dan bijvoorbeeld voor de traditionele bakkerij: 40.000 kuub x (2,71 euro – 1,19 euro) + 30.000 kilowattuur x (0,78 euro – 0,35 euro) = 73.700 euro. De subsidie is dan: 50 procent van 73.700 euro, oftewel 36.850 euro.

3,1 miljard euro
De verwachte kosten van de TEK kunnen voor de rijksoverheid oplopen tot circa 3,1 miljard euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

 

 

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28181/tegemoetkoming-energiekosten-energie-intensief-mkb-alle-feiten-en-cijfers-op-een-rij

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl