Skip to main content

Energie opslag systeem (EOS)

Verdienen door energie opslag

Verdienen door energie opslag

De energiehuishouding verandert sterk en het elektriciteitsnet houdt de snelheid waarmee Nederland BV verduurzaamt niet bij..
Door de opwek van elektriciteit middels zon en wind lopen productie en verbruik niet langer met elkaar gelijk. Dat zorgt voor congestie en onbalans. Een verschrikking voor de zonnepanelenbezitter.

Local Green Energie zet deze bedreigingen om in kansen, door middel van de inzet van energieopslagsystemen (EOS). Een EOS is uitsluitend renderend te exploiteren in combinatie met een Energiemanagementsysteem (EMS).

Wanneer is stroomopslag interessant en/of essentieel?

Oplossen stroomtekort

Wat/Hoe
Als er meer stroom nodig is dan de netbeheerder kan leveren, werkt het opslagsysteem als een stortbak. Een gevulde batterij springt automatisch bij als de vraag naar elektriciteit hoog is. Als de vraag daarna weer laag is laadt de batterij automatisch op.

Voordelen
– niet afhankelijk van beperkingen op het net, netverzwaring kost (veel) tijd en is duur
– Batterijen kunnen stapsgewijs toegevoegd worden
– Verplaats-, verhuisbaar

Voorbeeld
Een bedrijf wil elektrisch laden gaan aanbieden. De behoefte aan stroom wordt hierdoor meer dan verdrievoudigd. de netbeheerder geeft aan die hoeveelheid pas over 18 maanden te kunnen leveren. Door inzet van een opslagsysteem kan dit bedrijf toch morgen al elektrisch laden en inrichten.

Profiteer meer van eigen opwek

Wat/Hoe
Sla overproductie op in een batterij en gebruik deze later, bijvoorbeeld ’s avonds.

Voordelen
– Van opgewekte energie gaat niets verloren
– Overproductie hoeft niet meer verkocht te worden tegen een lagere prijs dan de inkoop
– Door minder inkoop wordt bespaard op transportkosten en energiebelasting
– De installatie wordt niet uitgeschakeld bij overbelast netwerk
– Naast uitgesteld eigen gebruik kan opgeslagen energie met vertraging worden teruggeleverd bij een hoger prijspeil

Mobiele stroomvoorziening

Wat/Hoe
Een energievoorziening op een trailer. De trailer kan ingezet worden om volledig off-grid (niet afhankelijk van netaansluiting) stroom te leveren. Het kan ook dienen als tijdelijke verzwaring van een kleine netaansluiting.

Voordelen
– Groene opslag
– Krachtig
– Stil
– Makkelijk verplaatsbaar
– De oplossing voor projecten met een milieuverplichting

Voorbeeld
– Bouwbatterij: voor het plaatsen op de bouw waar te weinig (bouwaansluiting) of geen stroom is
– Festivals: opvangen van tijdelijke piek belastingen in stroomvraag

Handelen in elektriciteit

Wat/Hoe
De prijzen op de elektriciteitsmarkten (‘onbalansmarkt’) laat elke dag flinke uitschieters zien. Door snel te reageren met het beladen van een batterij bij lage prijs kan van deze prijsverschillen geprofiteerd worden.

Voordelen
– Inkomsten zonder omkijken en zonder technische kennis
– Investeren met een positief vooruitzicht; door toename van wind- en zonne-energie zullen grote prijsschommelingen    steeds  vaker voorkomen
– Een opslagsysteem helpt in het verlichten van lokale net congestie

Voorbeeld
Het historisch rendement (2017-2020) bij handel op de onbalansmarkt is €85.000 per MWh per jaar. Voor de komende jaren wordt een toename van 30% verwacht.

Verhuren op de FCR markt

Wat/Hoe
Om de frequentie van het electriciteitsnet op 50Hz te houden is continu balanceren van vraag en aanbod nodig. Batterijen zijn zeer geschikt om het net mee te stabiliseren. Tennet heeft door het hele land batterijen staan, in bezit van ondernemingen, die ze via een veiling huren. Afgelopen jaren blijkt dit een zeer lucratieve manier van batterij exploitatie.

Voordelen
– Hoog rendement
– Inkomsten zonder omkijken of technische kennis
– Draag bij aan verduurzaming van het net

Voorbeeld
De vergoeding was de afgelopen 5 jaar bij volledige inzet op de FCR markt meer dan €150.000,00 per jaar voor 1 MW systeem

Benieuwd wat Local Green Energy voor u kan betekenen?