Skip to main content

TenneT stelt dat Nederland vanaf 2030 mogelijk een aantal uren per jaar stroom tekortkomt. Dat is volgens de hoogspanningsnetbeheerder afhankelijk van de ontwikkeling van genoeg flexibiliteit zoals batterijen.

 

Dit blijkt uit het rapport ‘Monitoring Leveringszekerheid 2022’, een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert.

Tientallen scenario’s
Voor het rapport heeft TenneT aan de hand van tientallen scenario’s geanalyseerd of er in Nederland voldoende productiecapaciteit beschikbaar is om aan de binnenlandse elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn.

De hoogspanningsnetbeheerder benadrukt bij de publicatie van het rapport dat het van belang is dat er actief beleid wordt gevoerd om ervoor te zorgen dat de markt tijdig voldoende flexibiliteit aan de vraag- en aanbodzijde realiseert om de leveringszekerheid op de lange termijn te blijven waarborgen.

Geen problemen tot 2025
Tot 2025 is in Nederland voldoende binnenlandse productiecapaciteit aanwezig om in de nationale elektriciteitsvraag te voorzien. Door TenneT’s elektriciteitsverbindingen met het buitenland – de zogenaamde interconnectie – is er ook in extreme weer- en uitvalscenario’s tot 2025 geen overschrijding te verwachten van de gehanteerde norm. Die norm is een verwachtingswaarde voor het aantal uren per jaar dat met de beschikbare productiecapaciteit niet aan de vraag zal kunnen worden voldaan, de zogenaamde loss of load expectation (lole).

 

 

 

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28758/tennet-mogelijk-tekort-aan-stroom-in-2030-veel-afhankelijk-van-uitrol-batterijen

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl