Skip to main content

Zonnepanelen

ISDE

Heeft u een eigen verbruik dat groter is dan 50.000kWh per jaar, dan kunt u hier ISDE (investerings subsidie duurzame energie) voor aanvragen. Bij deze subsidie krijgt u een deel van de aanschafprijs terug en gaat u vervolgens salderen. Voorwaarde bij deze subsidie is een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3 x 80A. De zonnepaneleninstallatie komt in aanmerking wanneer het gezamenlijk piekvermogen van de installatie minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is.

SDE++

Heeft u vierkante meters dakoppervlak om minimaal 15 kW op te wekken dan kunt u een subsidie aanvragen voor de geproduceerde kWhs. U ontvangt dan 15 jaar lang een subsidiebedrag per opgewekte kWh. Middels voorfinanciering kunt u dan een PV installatie laten bouwen en die aansluiten op een elektriciteitsaansluiting die groter dan 3 x 80A is. Financieringsinstanties als banken maar ook CrowdFunders zijn zeer bereidwillig dit soort leningen te verschaffen doordat het vrijwel risicoloze investeringen betreffen.

Wat zijn zonnepanelen en wat doen ze?

Het zijn fotovoltaïsche panelen (PV panelen) met zonnecellen die de zonne-energie omzetten in elektriciteit, dus maken ze duurzame energie. Ze bestaan uit de materialen aluminium, glas en silicium, dit zijn indirect natuurlijke grondstoffen. Het vermogen van de energieproductie wordt uitgedrukt in Wattpiek. Een PV paneleninstallatie is dus een energieproducent.

Hoe werken ze?

Doordat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er elektrische spanning tussen twee lagen van de zonnecel. Deze DC spanning (40 V) wordt opgevangen en naar een omvormer gestuurd, die er bruikbare energie (AC spanning; 220/230 V) van maakt en het naar de meterkast stuurt.

Wat zijn omvormers en wat doen ze?

Omvormers moeten afgestemd worden op de grootte van de PV installatie. Het aantal Wattpiek dat één of meerdere omvormers kunnen verwerken moet dus overeenkomen met de totale Wattpiek-productie van de PV installatie. omvormers hebben draaiende delen en vragen dus onderhoud.

Langerak, Vink, omvormers

Kan de meterkast blijven of zijn hier aanpassingen in nodig?

In veel gevallen moet de meterkast worden aangepast op de energieproductie. Zekeringen moeten worden verzwaard en er moeten meestal extra groepen aan worden toegevoegd. Afhankelijk van het aantal PV panelen moet er een nieuwe meterkast en in een aantal gevallen zelfs een transformatorruimte worden aangebracht.

Waarvoor dienen netbeheerders?

Vanaf de meterkast gaat de elektriciteit ‘het net’ op. Dit landelijke elektriciteitsnet bevindt zich in een transitie. Er komen op steeds meer plaatsen energieproducenten bij, waardoor het net steeds voller raakt. Dit leidt momenteel tot problemen. Door congestiemanagement proberen de netbeheerders per locatie een goede oplossing te bieden.

Stroomkast van Stam, Stolwijk

Vereisen de zonnepanelen veel onderhoud?

Om rendementsverlies te voorkomen, wordt geadviseerd uw zonnepanelen regelmatig te reinigen.
Vieze zonnepanelen kosten al snel 10- tot 15% opbrengst. Klik hier om te zien hoeveel rendement u verliest met vieze zonnepanelen op uw dak(en).

Zijn zonnepanelen recyclebaar?

Omdat zonnepanelen bestaan uit natuurlijke grondstoffen zijn ze volledig recyclebaar. Na de levensduur van ongeveer 30 jaar, waarin ze ongeveer 20% van hun capaciteit verliezen, zijn de PV panelen kosteloos af te voeren.

Interesse in zonnepanelen?