Skip to main content

In januari is er binnen de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) door zakelijke aanvragers voor 1,1 miljoen euro subsidie aangevraagd voor zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van RVO.

Daarmee is het aangevraagde subsidiebedrag gedaald met 400.000 euro, oftewel 27 procent, ten opzichte van de voorgaande kalendermaand.

Zonnepanelen en windmolens
Onderstaande tabel toont het aantal subsidieaanvragen voor zonnepanelen en windmolens in het kalenderjaar 2022.

Periode Aantal aanvragen Geclaimd budget zonnepanelen Geclaimd budget ​wind Totale claim budget
Januari 118 1.100.000 euro 100.000 euro 1.200.000 euro
Totaal 118 1.100.000 euro 100.000 euro 1.200.000 euro

Minimaal 50.000 kilowattuur
De subsidie voor zonnepanelen bedraagt net als afgelopen kalenderjaar 125 euro per kilowattpiek vermogen. Voor dit kalenderjaar is de bovengrens van 100 kilowattpiek vervallen. Het beschikbare subsidiebudget bedraagt 30 miljoen euro. Dat is 10 miljoen euro minder dan in 2021, maar de subsidiepot ging afgelopen kalenderjaar niet leeg. In 2021 waren zonnepanelen goed voor 94 procent van het geclaimde subsidiebudget; oftewel 13,1 miljoen euro. Voor windmolens werd afgelopen kalenderjaar 800.000 euro subsidie aangevraagd.

Belangrijke voorwaarde voor ISDE-subsidie…

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26474/isde-in-januari-1-1-miljoen-euro-subsidie-aangevraagd-voor-zonnepanelen

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl