Skip to main content

Nieuw in de ISDE zijn zonnepanelen! De voorwaarden waaraan zonnepaneleninstallaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling ISDE zijn door Minister Wiebes bekendgemaakt.

Minister Wiebes verbreedt per januari 2021 de ISDE subsidie. Voor consumenten geldt dit voor isolatiemaatregelen en collectieve aansluiting op een warmtenet. Voor zakelijke aanvragers is er subsidie beschikbaar voor aanschaf van (kleine) windmolens en zonnepanelen. De nieuwe ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energiebesparing) wordt verstrekt voor een investering, of combinatie van investeringen, die bestemd is voor de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen of de aansluiting op een warmtenet.

De openstellingsperiode voor de ISDE loopt van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Er zijn twee subsidieplafonds: een subsidieplafond van 124 miljoen euro voor investeringssubsidie van zonneboilers, warmtepompen, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Het tweede is een subsidieplafond van 40 miljoen euro. Deze laatste is voor de investering in zonnepanelen en/of windmolen(s).

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie? Als u een zakelijke gebruiker bent en uw zonnepaneleninstallatie een vermogen heeft van tenminste 15 kilowattpiek en maximaal 100 kilowattpiek. Ook moet de installatie via een kleinverbruikersaansluiting (van maximaal 3*80 ampère) aangesloten zijn. De subsidie is 125 euro per kilowattpiek.

Bedraagt uw totale elektriciteitsverbruik waarop de pv-installatie wordt aangesloten meer dan 50.000 kilowattuur per jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor deze interessante subsidieregeling.

Klik hier voor een persoonlijk advies van Local Green Energy

zonnepanelen