Skip to main content

De Nederlandse netbeheerders zijn voor de SDE++ 2022 gestart met het uitgeven van transportindicaties die projectontwikkelaars nodig hebben voor het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen en windmolens.

​De netbeheerder geeft een positieve transportindicatie af, tenzij de aanvraag is gedaan in een gebied waar de netbeheerder een formele vooraankondiging van congestie heeft gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook moet daar het onderzoek naar congestiemanagement door de netbeheerder zijn afgerond, wil de netbeheerder een negatieve transportindicatie af mogen geven (red. zie kader).

Openstelling
De enige subsidieronde van de SDE++ van dit kalenderjaar opent op 28 juni 2022 en er is 13 miljard euro budget beschikbaar. Naast hernieuwbare-energieproductie komen ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie zoals CO2-opvang en -afslag (CCS).

De openstelling vindt plaats in 5 fasen, zoals te zien in onderstaande tabel. De subsidieregeling is open tot en met 6 oktober 2022.

Fase

Periode openstelling

Fasebedrag in euro per 1.000 kilogram broeikasgas

1

Van 28 juni 2022, 9:00 uur tot 11 juli 2022, 17:00 uur

65

2

Van 11 juli 2022, 17:00 uur tot 29 augustus 2022, 17:00 uur

75

3

Van 29 augustus 2022, 17:00 uur tot 12 september 2022, 17:00 uur

105

4

Van 12 september 2022, 17:00 uur tot 26 september 2022, 17.00 uur

165

5

Van 26 september 2022, 17:00 uur tot 6 oktober 2022, 17.00 uur

300

Geen garantie
De netbeheerders geven alleen positieve transportindicaties af voor gebieden waar op het moment van aanvraag voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. De verklaring is echter een momentopname en biedt geen garantie dat het aangevraagde vermogen in de toekomst ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i27308/sde-2022-netbeheerders-gestart-met-uitgeven-transportindicaties

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl