Skip to main content

Liander heeft projectontwikkelaars voor de subsidieregeling SDE++ 2022, die op 6 oktober sloot, 1371 positieve transportindicaties afgegeven. 56 procent van de projecten bevindt zich mogelijk in een congestiegebied.

Om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie hebben projectontwikkelaars een positieve transportindicatie van hun netbeheerder nodig.

25 procent minder
Liander heeft voor de SDE++ 2022 een kwart minder aanvragen voor een transportindicatie ontvangen dan in 2021. Dat komt voor de netbeheerder vooral doordat zijn stroomnet op veel plaatsen vol is. De noodzaak voor de inzet van batterijen wordt volgens de netbeheerder dan ook steeds urgenter. Liander pleit voor invoering van tijdgebonden contracten om het voor zonnestroomproducenten interessanter te maken om een deel van hun opgewekte stroom op te slaan in batterijen en in de daluren aan het stroomnet terug te leveren.

Geen garantie
Liander benadrukt nog maar eens dat een positieve transportindicatie geen garantie biedt dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is.

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28192/sde-2022-liander-geeft-1-371-positieve-transportindicaties-af-56-procent-in-mogelijk-congestiegebied

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl