Skip to main content

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de 3 regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben gezamenlijk van projectontwikkelaars verzoeken ontvangen voor de realisatie van bijna 20 gigawatt batterijen.

Dat meldt Jan Willem Zwang van Stratergy – een consultancybureau gespecialiseerd in hernieuwbare-energievraagstukken en de energiemarkt – die het aangevraagde aansluitvermogen voor batterijen samen met de netbeheerders in kaart heeft gebracht.

Groter dan zonnepaneelvermogen
‘De werkelijke pijplijn aan batterijprojecten is waarschijnlijk nog groter dan de genoemde 20 gigawatt (red. noot: dit is het aansluitvermogen en niet de opslagcapaciteit), want nog niet iedere ontwikkelaar heeft zich bij een netbeheerder gemeld’, opent Zwang het gesprek. ‘Bovendien zijn er mogelijk ook nog aanvragen gedaan bij de 3 kleinere netbeheerders Coteq, RENDO en Westland Infra. De status van de batterijprojecten is overigens sterk verschillend. Zo meldt Liander bijvoorbeeld dat het uiteenloopt van opportunistische quickscans tot concrete aanvragen voor aansluitingen en transportvermogens. Bij TenneT is het opvallend dat driekwart van de aanvragen afkomstig is van slechts 4 partijen.’

Netbeheerder

Pijplijn batterijprojecten

Tennet

16 gigawatt

Enexis

1,2 gigawatt

Liander

1 gigawatt

Stedin

1 gigawatt

C1- en C0.5-batterijen
‘De meeste batterijen waaraan wordt gerekend, zijn zogenaamde C1- en C0.5-batterijen’, duidt Zwang. ‘Een C1-batterij heeft een vermogen van 1 megawatt en een opslagcapaciteit van ongeveer 1 megawattuur. Een C0.5-batterij heeft een vermogen van 1 megawatt en een opslagcapaciteit van ongeveer 2 megawattuur. In totaal beslaat de pijplijn dus een opslagcapaciteit van tussen de 20 en 40 gigawattuur.’

Buitengewone proporties
Zwang benadrukt de buitengewone proporties van het batterijvermogen dat in de pijplijn zit. ‘De huidige pijplijn aan batterijen is op dit moment groter dan het volledige gerealiseerde vermogen aan zonnepanelen in Nederland, terwijl die markt er ruim 10 jaar over heeft gedaan om de 14,4 gigawattpiek die eind vorig jaar was opgesteld te realiseren. De opkomst van batterijen lijkt dus veel harder te gaan dan de groei die zonne-energie heeft doorgemaakt.’

 

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28188/netbeheerders-projectontwikkelaars-hebben-pijplijn-van-20-gigawatt-batterijen

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl