Skip to main content
Zonnepanelen

Help! Mijn verzekeraar is knettergek.

By 8 januari 2021januari 11th, 2021No Comments
Help! Mijn verzekeraar is knettergek.

Column Harry Wolkenfelt

“Hi Harry, kun jij mij helpen? Mijn verzekeraar wil ons pand niet meer verzekeren als wij een zonnestroominstallatie op het dak plaatsen. Zij zijn knettergek en begrijpen er niets van.” En de onderbouwing van hun besluit? Géén. Dit gaat helemaal nergens over.

Zulke gesprekken heb ik ondertussen wekelijks. Wat is er aan de hand? En wat kun je er aan doen?

Het aantal branden waar zonnepanelen bij betrokken zijn is de afgelopen jaren toegenomen. Dat is logisch. Voor alle elektrische installaties geldt; hoe meer er van zijn, des te groter de kans op brand. Door de forse toename van het aantal zonnestroominstallaties op daken neemt het brandrisico dus toe en verzekeraars maken zich daar zorgen over.

Daar komt bij dat bedrijfsgebouwenverzekeringen al jaren negatieve cijfers laten zien. Dat accepteren de verzekeraars niet langer. De verzekeringsmarkt is hierdoor de laatste jaren gedraaid van een zachte markt waarin de klant bepaalt tot een harde markt waarin de verzekeraar bepaalt. Polis opzeggingen, premieverhogingen, lagere dekkingslimieten, fors hogere eigen risico’s en aanvullende technische eisen zijn slechts een paar voorbeelden van een hardere opstelling van de verzekeraar.

Waarom ziet verzekeraar ervan af?

Verder is het goed om te weten dat de verzekerbaarheid van grote bedrijfspanden in zijn algemeenheid al een probleem is, zeker in de sectoren papier, recycling en food. De aanwezigheid van brandbaar isolatiemateriaal in de dakbedekking in combinatie met een zonnestroominstallatie kan nét de druppel zijn die de verzekeraar doet besluiten om het pand niet langer te willen verzekeren. Ook moet er veel meer gekeken worden naar de bedrijfsactiviteiten in en rondom het gebouw. Soms kunnen deze activiteiten simpelweg al de reden zijn om te besluiten geen zonnestroominstallatie op het dak te plaatsen.

De oplossing ligt in de samenwerking tussen de pandeigenaar, projectontwikkelaar, installateur, verzekeraar en verzekeringsadviseur om het brandrisico te beperken en zo ook de effecten op de verzekering. Van tevoren moet er worden nagedacht over de risico’s. Niet alleen de risico’s van de zonnestroominstallatie zelf, maar ook risico’s van het gebouw waarop de installatie geplaatst gaat worden.

Verrassingen voorkomen

De vraag is dan ook: hoe worden de onderkende risico’s zoveel mogelijk weggenomen, zodat een zonnestroominstallatie brandveilig op een dak kan functioneren? Dit vraagstuk zal mijns inziens leiden tot een Plan van Aanpak. Uit dit plan moet blijken dat het brandrisico aanzienlijk afneemt door het gekozen ontwerp, de productkeuzes, passende maatregelen, vakkundig installatiewerk, grote zorgvuldigheid en gerichte inspecties, die tezamen een veilige zonnestroominstallatie waarborgen. Het is van belang dit plan vooraf met de verzekeraar te bespreken. Zo vergroot je de kans om de verzekeraar aan boord te houden, want ook na het plaatsen van de zonnepanelen wil je dat de verzekeraar het pand blijft verzekeren. Het liefst zonder dat dit tot een torenhoge premie leidt.

Ook is het verstandig om vooraf een gesprek aan te gaan met de lokale brandweer. Zij zijn dan meteen op de hoogte van de geplaatste zonnepanelen en de nieuwe situatie. Met deze kennis kunnen zij adviseren over de aanpak van brandrisico’s en eventuele maatregelen. Hun advies is gratis, vrijblijvend en altijd nuttig. Maak er gebruik van!  Mocht er toch iets misgaan, dan is de brandweer bij voorbaat geïnformeerd.