Skip to main content

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het codebesluit congestiemanagement gepubliceerd. Daarmee worden per direct nieuwe spelregels voor congestiemanagement van kracht voor het oplossen van transportschaarste.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt met het codebesluit congestiemanagement, en de bijbehorende wijziging van de Netcode elektriciteit, netbeheerders in staat slimmer gebruik te maken van bestaande stroomnetten. Zo ontstaat er volgens de organisatie meer ruimte op het elektriciteitsnet en hoeft in gebieden met transportschaarste niet altijd meer gewacht te worden met het aansluiten van bijvoorbeeld wind- en zonneparken totdat alle werkzaamheden voor het verzwaren van het stroomnet uitgevoerd zijn.

Gebieden op groen
Congestiemanagement houdt in dat producenten of afnemers van elektriciteit helpen het stroomnet minder te belasten door wanneer er op piekmomenten te weinig capaciteit is, de invoeding of afname tijdelijk te verminderen. Daarvoor ontvangen producenten en afnemers dan een vergoeding van de netbeheerders.

​In gesprek met Solar Magazine stelde Enexis eerder al dat de nieuwe spelregels voor congestiemanagement een grote stap voorwaarts zijn en ruimte creëren voor het aansluiten van een grote hoeveelheid nieuwe zonnedaken en wind- en zonneparken en gebieden weer groen zullen worden. De ACM verwacht op haar beurt dat congestiemanagement vaker dan onder de oude regels – en uiteindelijk efficiënter – zal worden toegepast en op die manier daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de groeiende congestieproblematiek. In het

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i27264/acm-publiceert-codebesluit-congestiemanagement-met-nieuwe-regels-nog-dit-jaar-toegepast

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl