Skip to main content

De Nederlandse zonne-energiesector krijgt in de periode 2021-2022 te maken met nieuwe normen. Zo wordt nog dit jaar de nieuwe versie van de NEN 7250 vastgesteld en komt er een norm voor brandveiligheid.

Als alles meezit, is in 2021 ook de concepttekst van de – al dan niet zelfstandige – nieuwe norm voor brandveiligheidsbeoordeling van pv-systemen in en op de gebouwschil klaar. ‘Nog dit kwartaal beslissen we of de nieuwe brandveiligheidsbeoordelingsmethode wordt ondergebracht in bestaande brandveiligheidsnormen of dat er een nieuwe norm wordt opgesteld’, aldus Chris van der Meijden, technisch directeur bij Kiwa BDA en voorzitter van de normcommissie van de NEN 7250 en voorzitter van de NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’. Omdat de huidige bouwregelgeving – het Bouwbesluit 2012 –  onvoldoende invulling geeft aan het beoordelen van de brandveiligheid van pv-installaties in en op de gebouwschil, heeft het normalisatie-instituut NEN in 2019 de werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’ in het leven geroepen. De werkgroep werkt sindsdien aan een beoordeling/testmethode voor zonnepanelen die ingevoegd kan worden in de bouwregelgeving; al dan niet in bestaande normen of via een nieuwe norm.

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i23777/nieuwe-versie-nen-7250-en-norm-brandveiligheid-zonnepanelen-in-en-op-gebouwschil-op-komst

Bronvermelding: Solar Magazine