Skip to main content

De belasting op elektriciteit gaat per 1 januari 2023 weer omhoog waardoor zonnepaneeleigenaren komend jaar meer mogen salderen. ‘Consumenten met zonnepanelen zijn spekkopers’, aldus Jan Willem Zwang van Stratergy.

Het Nederlandse kabinet verlaagt in lijn met het Klimaatakkoord al enkele jaren de energiebelasting op elektriciteit. Door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder, maakt de regering sindsdien de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker. In het regeerakkoord kondigde het kabinet Rutte IV afgelopen december aan de energiebelasting in de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur in de periode 2023-2030 met 5,23 eurocent per kilowattuur te verlagen. Omgekeerd zou in die periode de energiebelasting op aardgas juist met 5,23 eurocent per kubieke meter gas moeten stijgen.

Historische ontwikkeling energiebelasting
De eerste grote verschuiving van de energiebelasting op elektriciteit naar gas vond plaats in 2016. Destijds daalde de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur met 16 procent. De historische ontwikkeling van de energiebelasting op elektriciteit voor kleinverbruikers (red. voor de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur) is in onderstaande tabel weergegeven. De energiebelasting zou voor het kalenderjaar 2022 in de eerste schijf oorspronkelijk 9,068 eurocent per kilowattuur bedragen. In verband met de hoge energieprijzen heeft het kabinet deze echter verlaagd naar 3,679 eurocent per kilowattuur zoals te zien is in onderstaande tabel.

Jaar

Energiebelasting stroom schijf 1 (t/m 10.000 kWh)

Stijging/daling

2014

0,1185 euro

+ 1,7 procent

2015

0,1196 euro

+ 0,9 procent

2016

0,1007 euro

– 15,8 procent

2017

0,1013 euro

+ 0,6 procent

2018

0,10458 euro

+ 3,2 procent

2019

0,09863 euro

– 5,7 procent

2020

0,09770 euro

– 0,9 procent

2021

0,09428 euro

– 3,5 procent

2022

0,03679 euro

– 61,0 procent

Onderstaande tabel bevat de energiebelasting zoals het kabinet Rutte IV die in de periode 2023-2030 wil vormgeven, waarbij in 2023 vooralsnog een tijdelijke verlaging van de energiebelasting van kracht is en die 5,094 eurocent per kilowattuur zal bedragen.

 

   
   
   
   
   
   
   

Lees het volledige artikel:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i27990/miljoenennota-en-salderingsregeling-eigenaren-zonnepanelen-profiteren-flink

 

Bronvermelding: www.solarmagazine.nl