Skip to main content
Zonnepanelen

Resultaten SDE++ aanvragen najaar 2020

By 20 januari 2021No Comments

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de cijfers van de subsidieaanvragen SDE++ bekendgemaakt. Er zijn 4.112 aanvragen gedaan. In totaal is er voor €6,4 miljard subsidie aangevraagd.

Najaar 2020 werd de regeling SDE+ verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie de zogeheten SDE++. Op 17 december 2020 sloot deze eerste ronde voor subsidieaanvragen. Er was €5 miljard  beschikbaar, de overschrijding bedraagt dus €1,4 miljard.

Voor afvang en opslag van CO2 werd er ruim €2,1 miljard aangevraagd. Voor overige nieuwe CO2- reducerende technieken kwam er €1 miljard aanvbragen bij de RVO binnen. De meeste en grootste aanvragen kwamen wederom uit de categorie Zon-PV.

Op dit moment worden de aanvragen door de RVO beoordeeld. De projecten worden getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid. De RVO neemt hiervoor een termijn in acht van 13 weken vanaf aanvraagdatum. Afgelopen jaren werd deze termijn vaak verlengd met nog eens 13 weken.

Zodra bekend brengen wij onze klanten op de hoogte van de uitslag met betrekking tot hun aanvraag.

zonnepanelen